Rola ChatGPT w Edukacji i Rozrywce: Nowe Perspektywy

Rola ChatGPT w Edukacji i Rozrywce: Nowe Perspektywy ChatGPT – Co to jest? ChatGPT to zaawansowany model językowy oparty na sztucznej inteligencji, który został stworzony przez firmę OpenAI. Działa na podstawie mechanizmu przetwarzania języka naturalnego (NLP), co pozwala mu na generowanie tekstów i odpowiedzi na zadaną mu treść. Dzięki swojej zdolności do uczenia się na […]

Czytaj więcej